=


หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง • Topic Conferrence

 • กลุ่มที่ 1   การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม การเกษตร

 • กลุ่มที่ 2   เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • กลุ่มที่ 3   การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ

 • กลุ่มที่ 4   การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน

 • กลุ่มที่ 5   การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และ พยากรณ์

 • กลุ่มที่ 6   การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

 • กลุ่มที่ 7   การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 8   ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

 • กลุ่มที่ 9   ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

 • กลุ่มที่ 10   มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

 • กลุ่มที่ 11   วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 12   STEM เทคโนโลยีการศึกษา

 • กลุ่มที่ 13   หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องSpecial Sessions


ข้อเสนอสำหรับเซสชันพิเศษจากผู้เขียนที่ต้องการมีส่วนร่วมใน ECTI CARD 2019   << รายละเอียดเพิ่มเติม >>

รูปแบบการส่งบทความ


» รูปแบบ บทความวิจัย เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 2 หรือ 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

» รูปแบบ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความ อาจนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาร่วมจัดแสดงในงานประชุมได้