=

การแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 (13.00 – 16.00 น.)

หมายเหตุ

- ผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 2 คน รับจำนวนจำกัด
- ทีมที่ชนะจะได้เงินรางวัล ดังนี้ อันดับ 1 (5,000 บาท) และรางวัลชมเชย (1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล)